PMTYRITYSASIAKKAITAMMEREFERENSSITYHTEYSEnglantiVenäjä
Solid Water

Etusivu » Tuotteet » Esikäsittelylaitteet » Porrasvälpät

Porrasvälpät

SolidwaterAvaa tuote-esite

Hydraulitoiminen porrasvälppä erottelee tehokkaasti kiinteät ainekset jätevedestä. Välpeaines nostetaan porras kerrallaan säleiden yläpäähän, josta se puretaan  puristimelle tai kuljettimelle.

 

Välpän portaiden koukkumainen muoto estää välppeen takaisin valumisen  ja säleiden alaosan muotoilu kiintoaineen kerääntymisen säleiden alle. Näiden ominaisuuksien avulla pystytään huoltotarve pudottamaan minimiin myös asennettaessa välppä suoraan kanavaan.

Kuvat


           

Tekniset tiedot


Laitteen rakenne on matala, mikä helpottaa laitteiston asennus- ja huoltotöitä. Haju- ja roiskehaittoja pystytään ehkäisemään asentamalla välppäyslinja suljettuun ympäristöön.

 

Tarvittaessa välppä on myös helposti integroitavissa hydrauliseen välpepuristimeen, jolloin voidaan käyttää yhteistä hydrauliyksikköä.

Altaat ja säiliöt
Esikäsittelylaitteet »
Hiekanerottimet »
Porrasvälpät
Pystyvälpät
Rumpusiivilät
Ruuvivälpät
Sakokaivolietteen vastaanottojärjestelmät
Välpepuristimet
Lamelliselkeyttimet
Ruuvikuljettimet
Flotaatiolaitteet
Instrumentointi
Käytetyt koneet
Kemikalointilaitteet »
Lietteenkäsittelylaitteet »
Muut tuotteet ja palvelut »
Prosessilaitteet »
Puhdasvesilaitteet »
Siilot
Sulkuluukut